Wiadomości

Zmiany w rozliczaniu najmu
2021-08-10

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, dochody osiągane z wynajmu opodatkowane są na zasadach określonych w ustawie o PIT, chyba że podatnicy wybiorą opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Opodatkowanie na według skali podatkowej umożliwia podatnikom zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z najmem, w tym m.in. wydatków na remont, wyposażenie, odsetki od kredytu czy odpisy amortyzacyjne.

Planowane zmiany podatkowe w ramach tzw. Nowego Ładu zabiorą możliwość opodatkowania się z przychodów z tytułu wynajmu w ramach skali podatkowej. Od 2022 r. przychody z tzw. najmu prywatnego mają być opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Stawki ryczałtu dla przychodów z ww. tytułu nie ulegną zmianie. Nadal przychody do kwoty 100.000 zł będą opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu, natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę – 12,5%.

Przepisy przejściowe mają wprowadzić zasadę, zgodnie z którą oświadczenia złożone przez jednego z małżonków o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z najmu przez jednego z nich, będą traktowane jak oświadczenia złożone na podstawie przepisów ustawy o ryczałcie. Oznacza to, że małżonkowie, którzy przed wejściem w życie zmian, tj. przed 1 stycznia 2022 r., korzystali z zasady opodatkowania całości dochodów przez jednego z nich na podstawie przepisów ustawy o PIT, będą nadal korzystać z tej zasady przy opodatkowaniu od 1 stycznia 2022 roku całości przychodu przez jednego z małżonków ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie będą tym samym obowiązani składać w tym zakresie kolejnego oświadczenia, z uwagi na objęcie od 1 stycznia 2022 r. przychodów z najmu opodatkowaniem wyłącznie w formie ryczałtu.