Wiadomości

Zmiany w wynagrodzeniach członków zarządu
2021-08-10

W projekcie Polskiego Ładu przewidziano nowe regulacje składkowe dotyczące członków zarządu spółki powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, którzy z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie. Obecnie wynagrodzenia osób powołanych do pełnienia funkcji aktem powołania (m.in. członków zarządu) nie są oskładkowane. Zatem podmioty wypłacające wynagrodzenia tym osobom nie mają obowiązku naliczenia i odprowadzenia składek do ZUS.

Projekt zakłada, że osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, będą podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. To oznacza, że od wynagrodzenia ww. osób będzie naliczana i odprowadzana składka zdrowotna w wysokości 9%. Podmiotem zobowiązanym m.in. do zgłoszenia ww. osób do ubezpieczenia, poboru i odprowadzenia składki będzie podmiot wypłacający wynagrodzenie. Obowiązek ubezpieczeń ww. osób ma powstawać z dniem powołania, a wygasać – z dniem odwołania.

Obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej podlegać będą wyłącznie te osoby pełniące funkcje na podstawie powołania, które otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie. Osoby pełniące te funkcje bez wynagrodzenia nie będą objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.